SHOP ĐIỆN THOẠI PHƯƠNG TÙNG CẦN THƠ CN3

Liên hệ

Loại công trình : Thiết kế - thi công shop công nghệ

Khách hàng : Phương Tùng

Địa điểm : Cần Thơ

Diện tích :150m2